Miljön är lika viktig som säkerheten

På Team Guardab tycker vi att miljön är lika viktig som säkerheten – därför har alla anställda hos oss ett ansvar för att omsätta miljöpolicyn i praktiskt arbete. Det ankommer på var och en av oss att påtala felaktigheter i vårt dagliga arbete som inte står i överenskommelse med vår policy.

Vår miljöpolicy innebär att Team Guardab skall:

 • Klara eller överträffa kraven i lagar, förordningar och andra relevanta miljökrav.
 • Sträva efter att i produktsortimentet kunna erbjuda effektiva produkter med goda miljöegenskaper.
 • I egen produktion och verksamhet välja miljöanpassade, effektiva produkter.
 • Genom ständiga förbättringar förebygga föroreningar och minska miljöskadliga utsläpp.
 • Eftersträva en effektiv avfallshantering med sikte på fullständig källsortering.
 • Verka för en öppen kommunikation med kommun och myndigheter i miljöfrågor.
 • Genom fastlagt internkontrollsystem tillse att god arbetsmiljö uppnås.
 • Hålla miljömedvetandet levande inom företaget och bland personalen.

Sammanfattningsvis skall vi:

 • Klara miljökrav i lagar och förordningar.
 • Välja och sälja miljövänliga/effektiva produkter.
 • Minska vår miljöbelastning.
 • Sortera vårt avfall.

Fastställd den 10 februari 2001

Thomas Nilsson, Verkställande direktör