fbpx

Brandskydd

Ca 9000 företag drabbas av brand varje år, ca 2/3 delar återhämtar sig inte efter ett större brandtillbud.

Syftet med ett väl anpassat brandskydd är att förebygga och begränsa skador på personer och egendom och det är därför helt avgörande att välja brandskyddsprodukter som är certifierade och håller måttet – ställ krav på din leverantör!

Branddörrar

Att installera en branddörr idag en självklarhet för att avgränsa en brandcell eller ett skalskydd. Detta ger ett förstärkt person och materialskydd då man vinner tid i en nödsituation. I offentliga miljöer är brandskyddet inte valbart utan ett av myndigheterna fastställt krav omgärdat av skyddsföreskrifter och olika klasser. De olika klasserna definierar motstånd i tid för att förhindra spridning av eld respektive rök och farliga gaser. Kompletterat med ett brytskydd är en branddörr ett bra inbrottsskydd i t ex källarutrymmen.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Brandportar

Vi säljer Brandport S 66 vilken är typgodkänd av SITAC i brandklass E60. Porten är godkänd att användas där krav på A60-port föreligger. Dock måste skyddsavståndet till utrymmande personer och brännbart material vara minst 1 meter. Konstruktionen är väl beprövad och den har sin givna plats i utrymmen där styrka, stabilitet och tålighet prioriteras. Vanliga exempel är som i industrilokaler, parkeringshus, ställverk osv.

Brandjalusier

Vi tillhandahåller Brandjalusi Rimsafe 120/240 för bla. gallerier, köpcentra, industrier, lagerlokaler mm, där brandcellindelning är en stor fördel för att brandspridning ska förhindras. Brandjalusiet har en jalusimatta och kåpa av sendzimirförzinkad plåt som standard. Brandjalusiet fungerar också utmärkt som inbrottsskydd. Inbyggd motor som monteras på valfri sida och som drivs av ett komplett självkontrollerande styrskåp där batteribackup ingår. Brandjalusiet är anpassat och förberett för inkoppling till brandlarm, eller stängs vid 72 grader automatiskt genom en temperaturcensor. Motorröret är upphängt på glidkonsoller för tyst och friktionsfri gång.

Rökgasgardiner

Mesvac-rökgasgardin

Tål värme upp till 1600°C
Rökskador förorsakade av eldsvåda minimeras med Mesvac-rökgasgardiner. Med hjälp av dem hindrar vi rökspridning i tex. köpcentrum, parkerings hallar, lager utrymmen och andra motsvarande utrymmen, där människors säkerhet ligger i att snabbt kunna evakuera byggnaden i händelse av brand . Mesvac-rökgasgardiner rullar ner automatiskt när det kommer en signal från brand eller rök alarm, till en höjd som på förhand är bestämd så att det inte hindrar människor från att utrymma lokalen.

Rökgasgardin som tål hög värme, det optimala skyddet vid brand
Mesvacs modell SV som tål upp till 1600 graders värme tar inte mera monteringsplats än de lättare modellerna. SV1600 är det rätta beslutet när man vill uppnå en mycket hög säkerhetsnivå och se till så att de farliga rökgaserna inte sprider sig. Mesvacs rökgasgardiner är lätta att montera och är tack vare kåporna nästan osynliga. Tabell (Mesvacs modeller av Rökgasgardiner)

 

Snabb att montera
Tack vare kåpan så sammansmälter rökgasgardinerna i tak konstruktionen. Kåpan skyddar också motor, relä och elledningarna från hettan. Skyddsnivån är ytterst hög i synnerhet när man använder stål-ull-stål konstruktion. (Standard i modellerna SV550 och SV1600).

Styranordning
Mesvac-rökgasgardiner styrs med ett impulsrelä som får en potentialfri signal från brand och/eller röklarm. Vid nödsituation kommer gardinerna att gå ned till en höjd som man tidigare har programmerat så att den inte hindrar människorna från att utrymma nödplatsen. Tack vare kåpan fungerar motorn och styrningsenheten i höga temperaturer mycket längre än normalt.

Mesvac är marknadsledare
Mesvac är marknadens ledande leverantör av system som skyddar egendom. I sortimentet finns takskjutportar, snabbrullportar, luftridåsystem, rökgasgardiner, dockningssystem, rulljalusier och rullgaller. Mesvacs rulljalusier/ rullgaller är godkända och certifierade av Svenska Stöldskyddsföreningen i skyddsklass 3.

Prata brandskydd med oss