Postboxar – fastighetsboxar – tidningshållare

Fastighetsbox kallas en gemensamhetsanläggning där post avlämnas och som oftast är placerad direkt innanför entrén till flerbostadshus.

I september 2005 utfärdade Post- och telestyrelsen allmänna råd om utdelning av post vid tillhandahållandet av samhällsomfattande posttjänst enligt postlagen; enligt dessa råd skulle postoperatören ta initiativ till att förmå samtliga fastighetsägare att senast den 1 januari 2011 övergå till fastighetsboxar. I oktober 2008 meddelades dock att regeringen undanröjt delar av dessa råd och att montering av fastighetsboxar skulle vara frivilligt.

Det finns dock en mängd fördelar med att installera fastighetsboxar och det finns oftast en lämplig lösning som passar för respektive trapphus. När du väljer en fastighetsbox från oss så kan vi hjälpa dig med alla praktiska och administrativa detaljer vid installationen.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor kring fastighetsboxar.