Säkerhetsdörrar

Dörren är det första man bör titta på när man ser över sitt inbrottsskydd. Att byta ut en vanlig standarddörr mot en certifierad säkerhetsdörr är att installera trygghet.

Säkerhetsdörrar står emot inbrottsförsök flera gånger längre än vanliga dörrar och i de flesta fall ger en inbrottstjuv faktiskt upp redan innan han börjat. Det finns ingen anledning att ge sig på en säkerhetsdörr eftersom risken för så väl upptäckt som misslyckande är alltför stor. En säkerhetsdörr i klass tre står emot både mekaniska och elektriska verktyg under lång tid och tjuven har alltid bråttom.

Förutom att en säkerhhetsdörr ger ökad säkerhet så vinner man en mängd andra fördelar, som förbättrad ljud- och luftmiljö och förbättrat brandskydd. Problem med cigarettrök, matos, tidningsbudens spring i trappen är som bortblåsta.