Rullgaller till butik

Rullgaller typ TG 2540, färg natur. Profilen har 4 mm små perforerade hål Denna denna profil rekommenderar vi vid montage på utsidan av skyltfönster där man vill skydda mot både inbrott och glaskross samt uppnå bra exponering av butik. Jalusiet kan leveras i klass 3.

Rulljalusi typ TG 2600

Rullgaller av profil 2540, färg natur. Profilen har 4 mm små perforerade hål Denna denna profil rekommenderar vi vid montage på utsidan av skyltfönster där man vill skydda mot både inbrott och glaskross samt uppnå bra exponering av butik. Jalusiet kan leveras i klass 3.

Rullgaller typ TG 2540 bruneloxerad

Miljöanpassad Jalusi vid nödutgång i butik

Lastkaj säkrad med jalusier gav 200 kvm extra lageryta samt att leveranser kan ske dygnet runt med egen kod

Rullgaller typ TG 3560 upptill och TG 3500 nertill

Rullgaller i klass 3 utförande av kombinerade profiler 3560+3500, färg champagne, här har vi lagt in kundens logo i jalusimattan.

Rulljalusi typ TG 2560

Rullgaller i klass 3 utförande av profil 3540, här har vi valt bruneloxerad profil för att smälta in bra i miljön samt för att ytterligare öka exponeringen av skyltfönstret.

Rullgaller av profil 2660, färg natur. Profilen är hålstansad 60*40 mm för att ha så mycket genomsikt som möjligt, profilen kan även förses med plexiglas och blir då en heltäckt profil med mycket bra genomsikt.