Mesvac-rökgasgardin

Tål värme upp till 1600°C
Rökskador förorsakade av eldsvåda minimeras med Mesvac-rökgasgardiner. Med hjälp av dem hindrar vi rökspridning i tex. köpcentrum, parkerings hallar, lager utrymmen och andra motsvarande utrymmen, där människors säkerhet ligger i att snabbt kunna evakuera byggnaden i händelse av brand . Mesvac-rökgasgardiner rullar ner automatiskt när det kommer en signal från brand eller rök alarm, till en höjd som på förhand är bestämd så att det inte hindrar människor från att utrymma lokalen.