Galler

Galler som håller säkerhetsklass 3 är mycket vanligt. Finska Mesvacs 3500-serie är ett undantag. Naturligtvis är det ett galler som vi på Team Guardab har licens att installera.

Dokument som visar att Svensk Brand och Säkerhetscertifiering AB certifierar att:

Galler Mesvac 3500 och 3540 uppfyller kraven för klass 3 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens

SSFN 012, utgåva 1. Norm för galler Krav och klassindelning

Certifikatsinnehavare är Mesvac Oy

Diplomerade montörer

Alla våra montörer är utbildade finsnickare med en gedigen utbildning bakom sig, den senaste utbildningen skedde i Töreboda för att erhålla auktorisation för montage av Daloc´s nya S43 Säkerhetsdörr.