Ljudisolering

Reducering av ljud och lukt är en bieffekt av att installera säkerhetsdörr som man ofta glömmer att nämna. Ändå är ju förhoppningen att det är de enda fördelarna en kund ska upptäcka efter att ha installerat en säkerhetsdörr.

De säkerhetsdörrar vi installerar reducerar runt 35-40 decibell i normala fall. Högre värden kan förekomma vid specialanpassning och med vissa specialprodukter.