Brandportar

Brandport S 66
är typgodkänd av SITAC i brandklass E60. Porten är godkänd att användas där krav på A60-port föreligger. Dock måste skyddsavståndet till utrymmande personer och brännbart material vara minst 1 meter. Konstruktionen är väl beprövad och den har sin givna plats i utrymmen där styrka, stabilitet och tålighet prioriteras. Vanliga exempel är som i industrilokaler, parkeringshus, ställverk osv.