Brandport S 66

är typgodkänd av SITAC i brandklass E60. Porten är godkänd att användas där krav på A60-port föreligger. Dock måste skyddsavståndet till utrymmande personer och brännbart material vara minst 1 meter. Konstruktionen är väl beprövad och den har sin givna plats i utrymmen där styrka, stabilitet och tålighet prioriteras. Vanliga exempel är som i industrilokaler, parkeringshus, ställverk osv.

Montering av brandjalusiet ska ske av personal som är godkända av tillverkaren

Exkl inkoppling av el och brandsystem.
Brandjalusiet kan mot tillägg fås i valfri kulör, pulverlackat enligt ralskalan.
Brandjalusiet är provat och godkänt av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut enligt metod SS 024827, (ISO 3008-1976). Typgodkänt av SITAC för brandteknisk klass E240 upp till 24 kvm.

Brandjalusi Rimsafe 120/240

Brandjalusi för bl a gallerier, köpcentra, industrier, lagerlokaler mm, där brandcellindelning är en stor fördel för att brandspridning ska förhindras. Brandjalusiet har en jalusimatta och kåpa av sendzimirförzinkad plåt som standard. Brandjalusiet fungerar också utmärkt som inbrottsskydd. Inbyggd motor som monteras på valfri sida och som drivs av ett komplett självkontrollerande styrskåp där batteribackup ingår. Brandjalusiet är anpassat och förberett för inkoppling till brandlarm, eller stängs vid 72 grader automatiskt genom en temperaturcensor. Motorröret är upphängt på glidkonsoller för tyst och friktionsfri gång.

FAKTA – brandjalusi RimSafe 120/240

– Alltid utanpåliggande montage.
– Max bredd 6200 mm. Max höjd 4000 mm, dock max 24 kvm.
– Höjd från golv till styrskåpets underkant 1500 mm, (sitter på motorsidan).
– Styrskåpets bredd 450 mm, höjd 500 mm.
– Är väggen av annat material än betong krävs en portomfattning av 5 mm plåt, svetsad eller skruvad enligt anvisningar av Teamgurdab i varje enskilt fall.
– Vikt 13 kg/kvm.
– Garantitiden är 2 år.
– Serviceavtal kan tecknas med Teamguardab AB.