Branddörrar

Att installera en branddörr idag en självklarhet för att avgränsa en brandcell eller ett skalskydd. Detta ger ett förstärkt person och materialskydd då man vinner tid i en nödsituation. I offentliga miljöer är brandskyddet inte valbart utan ett av myndigheterna fastställt krav omgärdat av skyddsföreskrifter och olika klasser. De olika klasserna definierar motstånd i tid för att förhindra spridning av eld respektive rök och farliga gaser. Kompletterat med ett brytskydd är en branddörr ett bra inbrottsskydd i t ex källarutrymmen. Beroende på behov kan branddörren förses med olika tillbehör, se nedan.