Säkerhetsdörrar – de olika säkerhetsklasserna

Säkerhetsdörrar finns i olika klasser beroende på behov och förutsättningar. Ett effektivt inbrottsskydd är en avvägning mellan en mängd olika faktorer och det är ditt behov som styr vilken klass du väljer på Din säkerhetsdörr.

Faktorer att ta hänsyn till kan exempelvis vara:
  • Utseende
  • Vikt/hållfastighet på vägg
  • Inbrottsskydd
  • Brandskydd och ljuddämpning
  • Pris
  • Möjlighet till evakuering utifrån (vid ex brand i trapphus)
  • Nyckelsystem och reservnycklar

För säkerhetsdörrar förekommer en rad olika klassificeringar vilka var för sig godkänner olika områden vilka nedan presenteras i förenklad form.

Säkerhetsdörrar i olika utföranden från Vår utställning för inspiration

Inbrottsskydd:

SS 817345 är en äldre svensk standard med indelning 1-3 där 3 är den högsta. SS-ENV 1627 är en europeisk standard som även gäller i Sverige med indelning 1-5 där 5 är högst. Benämns även MK samt nr – ex MK 3 Förenklat kan sägas att en SS 817345 klass 2 i stort motsvarar en SS-ENV 1627 klass 3 men skillnader förekommer. Den allt större globala anpassningen har gjort att SS-ENV 1627 är den vanligaste klassningen idag.

SS-ENV 1627, klass 2.

Motstår angrepp med enkla verktyg, provtid 3 min inom totalt 15 min. Tryck mot lås respektive mot hörn är 6 kN respektive 1,5 kN. Avvärjer inbrottsförsök med små, enklare handverktyg.Motstår angrepp med enkla verktyg, provtid 3 min inom totalt 15 min. Tryck mot lås respektive mot hörn är 6 kN respektive 1,5 kN. Avvärjer inbrottsförsök med små, enklare handverktyg.

SS-ENV 1627, klass 3.

Säkerhetsdörr. Motstår angrepp med mindre verktyg men också med kofot. Provtid 5 min inom totalt 20 min. Tryck mot lås och mot hörn 6 kN respektive 3 kN. Motstår inbrottsförsök av “normaltjuven”, utrustad med kofot.

SS-ENV 1627, klass 4.

Säkerhetsdörr. Motstår angrepp med kraftiga handverktyg som kofot, yxa, bultsax, bågfil, plåtsaxar och elektrisk borrmaskin. Provtid 10 min inom totalt 30 min. Tryck mot lås och hörn 10 kN respektive 6 kN.

SS-ENV 1627, klass 5.

Är en typ av dörr som används vid speciella skyddsobjekt med mycket höga krav. Ej lämplig till bostad.

Brandskydd:

Brandklassning är ett allt för stort område att behandla och gäller en mängd olika material och produkter, inte bara säkerhetsdörrar. En säkerhetsdörr i klass Mk 3 är dock alltid brandsäker i minst 30 minuter. En lägenhet i ett flerbostadshus är oftast byggd som en egen brandcell och därför den säkraste platsen vid brand på annan plats i fastigheten. Vid brand larma räddningstjänsten och stanna i lägenheten med dörren olåst. Vid brand i den egna lägenheten som du inte kan släcka själv, lämna lägenheten med stängd men olåst säkerhetsdörr och larma räddningstjänst.

På bilden monterar en av våra snickare en specialanpassad framsida till säkerhetsdörren, så den passar in i den befintliga trapphusmilijön.

Ljudreduktion:

Uppmätt verklig reduktion i intervallet 50 – 3150 Hz mätt i decibel. Vanligen 35 alt 40 dB men högre värden kan förekomma på specialprodukter.

Kontakta oss för en snabb offert – trygghet behöver inte vara dyrt!