Mesvac-rökgasgardin

Tål värme upp till 1600°C

Rökskador förorsakade av eldsvåda minimeras med Mesvac-rökgasgardiner. Med hjälp av dem hindrar vi rökspridning i tex. köpcentrum, parkerings hallar, lager utrymmen och andra motsvarande utrymmen, där människors säkerhet ligger i att snabbt kunna evakuera byggnaden i händelse av brand . Mesvac-rökgasgardiner rullar ner automatiskt när det kommer en signal från brand eller rök alarm, till en höjd som på förhand är bestämd så att det inte hindrar människor från att utrymma lokalen.

Rökgasgardin som tål hög värme, det optimala skyddet vid brand

Mesvacs modell SV som tål upp till 1600 graders värme tar inte mera monteringsplats än de lättare modellerna. SV1600 är det rätta beslutet när man vill uppnå en mycket hög säkerhetsnivå och se till så att de farliga rökgaserna inte sprider sig. Mesvacs rökgasgardiner är lätta att montera och är tack vare kåporna nästan osynliga. Tabell (Mesvacs modeller av Rökgasgardiner)

Snabb att montera

Tack vare kåpan så sammansmälter rökgasgardinerna i tak konstruktionen. Kåpan skyddar också motor, relä och elledningarna från hettan. Skyddsnivån är ytterst hög i synnerhet när man använder stål-ull-stål konstruktion. (Standard i modellerna SV550 och SV1600).

Styranordning

Mesvac-rökgasgardiner styrs med ett impulsrelä som får en potentialfri signal från brand och/eller röklarm. Vid nödsituation kommer gardinerna att gå ned till en höjd som man tidigare har programmerat så att den inte hindrar människorna från att utrymma nödplatsen. Tack vare kåpan fungerar motorn och styrningsenheten i höga temperaturer mycket längre än normalt.

Mesvac är marknadsledare

Mesvac är marknadens ledande leverantör av system som skyddar egendom. I sortimentet finns takskjutportar, snabbrullportar, luftridåsystem, rökgasgardiner, dockningssystem, rulljalusier och rullgaller. Mesvacs rulljalusier/ rullgaller är godkända och certifierade av Svenska Stöldskyddsföreningen i skyddsklass 3.

Kontakta oss för en snabb offert
– trygghet behöver inte vara dyrt!