Brandportar

Brandport S 66
är typgodkänd av SITAC i brandklass E60. Porten är godkänd att användas där krav på A60-port föreligger. Dock måste skyddsavståndet till utrymmande personer och brännbart material vara minst 1 meter. Konstruktionen är väl beprövad och den har sin givna plats i utrymmen där styrka, stabilitet och tålighet prioriteras. Vanliga exempel är som i industrilokaler, parkeringshus, ställverk osv.

Brandport

Klassningar

Brandklass E 60*
*Porten är godkänd att användas där krav på A60-port föreligger. Dock måste skyddsavståndet till utrymmande personer och brännbart material vara minst 1 meter.

Dörrblad

Portbladet är överfalsat och består av 1,2 mm stålplåt som profileras, falsas och svetsas samman med genomgående stag av stål. Bladet är isolerat med mineralull. Portar levereras grundmålade.

Karm

Som standard med grundmålad karm 31 med fast foder på gångjärnssidan. Flera olika utförande av karm finns: Foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller helt utan. Karmen kan monteras med skruvinfästning. För portar större än 3×3 meter rekommenderas att karmen svetsas mot befintlig smidesomfattning.

Tröskel

Dörren levereras som standard med varmförzinkad anslagströskel. Om den inte skall användas kapas den bort efter montaget.

Standardbeslagning

Låskista Assa 565 (A=54mm, B=27mm). Kullagrade gångjärn av grundmålat stål. Invändig förstärkning för dörrstängare på gånghalvan. Parhalvan är försedd med anslagslist av stål och som standard försedd med spanjolett på anslagssidan.

Extra Utrustning

– Monterat kompletteringslås Urtag för låskolvskontakt
– Glasöppning (Ej brandklass) Urtag för karmöverföring
– Sparkskydd Ventilationsgaller (Ej brandklass)
– Tätningslist i karm Ventilationsgaller med fallucka (Ej brandklass)
– Urtag för elslutbleck Dörrstängare, ej monterad
– Urtag för magnetkontakt

Kontakta oss för en snabb offert
– trygghet behöver inte vara dyrt!