Branddörrar

Att installera en branddörr idag en självklarhet för att avgränsa en brandcell eller ett skalskydd. Detta ger ett förstärkt person och materialskydd då man vinner tid i en nödsituation. I offentliga miljöer är brandskyddet inte valbart utan ett av myndigheterna fastställt krav omgärdat av skyddsföreskrifter och olika klasser. De olika klasserna definierar motstånd i tid för att förhindra spridning av eld respektive rök och farliga gaser. Kompletterat med ett brytskydd är en branddörr ett bra inbrottsskydd i t ex källarutrymmen. Beroende på behov kan branddörren förses med olika tillbehör så som:

– Motorlås
– Cylinderlås
– Infälld dörrstängare
– Brytskydd
– Glasöppning med brandglas

– Extralås
– Elslutbleck
– Vattenavvisare
– Sparkskydd
– Tätningslist i karm

Ett urval av våra modeller av branddörrar:

Branddörr S60
Ytterdörrar S70, S71
är alla typgodkända av SITAC som branddörrar i klass A60 alternativt A120.
Dörrarna passar i utrymmen där styrka, stabilitet och tålighet prioriteras. Vanliga exempel är som inner- eller ytterdörrar (varmförzinkat utförande) i källare, industrilokaler, parkeringshus, ställverk osv. Kompletterad med brytskydd fungerar de utmärkt som inbrottsskyddande dörrar.

Klassningar

Provad ljudreduktion Rw 33dB*
Brandklass A60, A120**
EMI-dämpning* EMI-B, EMI-C
*tillval (ej pardörr)
** tillval

Dörrblad

Dörrbladet är 54 mm tjockt och består av 1 mm stålplåt (S 70 och S 71 i varmförzinkat utförande) som limmas samman med överfalsad kant. Dörrbladet är isolerat med mineralull. Dörrarna levereras grundmålade som standard men kan även levereras industrimålade i någon av våra standardkulörer.
S 71 levereras med profilerad plåt på gångjärnssidan, slät på anslagssidan.

Karm

Som standard levereras S 60 med grundmålad karm 31 med fast foder på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar och färdigisolerad med mineralull från fabrik. Infästning görs genom justerbara karmhylsor och insexnyckel. Detta ger ett snabbt montage och möjlighet till efterjustering. Flera olika utförande av karm finns: Foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller helt utan. Ytterdörr S 70 och S 71 levereras med karm 21 i varmförzinkat grundmålat utförande som standard. TröskelDörren levereras som standard med varmförzinkad anslagströskel. Om den inte skall användas kapas den bort efter montaget. Tröskel till S 70 och S 71 är fasad i bakkant.

Standardbeslagning

Beslagsvariant 1: Låskista Assa 565 (A=54mm, B=27mm vid utåtgående dörr). Lagrade gångjärn. Fast tapp i bakkant. Invändig förstärkning för dörrstängare.

Extra Utrustning

Beslagsvarianter Dörrstängare, ej monterad.
Glasöppning Vattenavvisare
Sparkskydd Brytskydd, monterat
Tätningslist i karm
Ventilationsgaller (Ej brandklass)
Ventilationsgaller med fallucka (Ej brandklass)

Parbladig dörr S202

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som enkeldörr. Parhalvan är försedd med anslagslist av stål och som standard försedd med spanjolett på anslagssidan.

Branddörr EI60

Dörrblad

Konstruktion: Dörrbladet är 54 mm och överfalsat.
Material: 1 mm stålplåt med isolering av mineralull.
Ytbehandling: Levereras grundmålad som standard. Kan även levereras färdiglackad. Dörr för utomhusbruk levereras i varmförzinkad plåt, grundmålad som standard.

Karm

Konstruktion: Levereras som standard grundmålad i karmtyp B, som är foderbildande på gångjärnssidan.
Montering: Montage och fixering genom karmens justerbara karmhylsor.

Tröskel

Levereras som standard med anslagströskel.
Mot beställning kan dörrarna förses med tröskelplatta eller fasad anslagströskel. Dörrbladet kan också kompletteras med släplist, borstlist elle tätningströskel.
5Standardbeslagning: Låshus Assa 565 / 310. A=54 mm B= 27 mm från gångjärnssida till centrum låskista. Fast tapp i bakkant. Dold förstärkning på gångjärnssidan.

Extra utrustning

Glasöppning, brytskydd, sparkskydd, tätningslist, extralås, motorlås, elslutbleck, microlås, magnet, dörrstängare, karmöverföring, låskolvskontakt. Ventilationsgaller (Ej brandklass)
Trycke
Cylinder
Cylinderbehör
Sparkskydd

Kontakta oss för en snabb offert
– trygghet behöver inte vara dyrt!